Išmanioji diena 8 klasėje

Atnaujinta: Pirmadienis, 27 gegužės 2019
Paririnkite šrifto dydį:

Projekto „Matematikos mokymosi permainų modelis“ vykdymo grupės narės Nijolė Andriuškytė, Sandra Katkuvienė, Daiva Beivydienė, Živilė Sabaliauskaitė, Regina Katkuvienė gegužės 27 dieną organizavo 8 klasės mokinių ,,Išmaniąją dieną‘‘.

Ugdymo dienos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi tiksliaisiais mokslais, integruojant juos į įvairius mokomuosius dalykus bei lavinti mokinių loginio mąstymo, estetinius, meninius įgūdžius.
Aštuntokai dirbo dviejose grupėse. Pirmoji grupė atliko užduotį informacinių technologijų kabinete. Jie kūrė pateiktis matematine tema, panaudodami įvairių objektų įterpimą ir animaciją. Dirbdami individualiai ir grupėmis, naudodamiesi ,,PowerPoint”, ,,Google translator” kompiuterinėmis programomis, išvertė matematinius terminus į anglų kalbą. Atliko savarankiškus darbus su mikrobitu, kūrė žaidimą. Naudodamiesi muzikine programa kūrė melodiją, skaičiavo, kuris tempas tinka sukurtai melodijai.
Kita grupė naudodamasi geometrinėmis figūromis piešė Simono Daukanto portretą. Praktiškai pritaikė turimas ir įgytas žinias apie mastelį. Buvo ugdomas mokinių kūrybiškumas. Mokiniai suprato, kad piešiniai, kaip ir žodžiai, turi prasmę, tokią, kurią sunku išreikšti žodžiais. Mokantis piešti kartu išmokstama „matyti kitaip“ — tai pagerina gebėjimus kūrybiškai mąstyti.
Po 5 valandų darbo mokiniai ir mokytojai aptarė veiklas. Aštuntokai pripažino, kad daugeliui pavyko padaryti pateiktis, išversti terminus į anglų kalbą. Vieniems labiau patiko kurti žaidimą, kitiems – muziką. Visi sutarė, kad ,,Išmanioji diena“ buvo naudinga žinių gilinimui, suteikė gerų emocijų.
Progimnazijos direktorė Sigita Jonaitienė apibendrindama ugdymo dieną džiaugėsi šiuolaikiškomis veiklomis, kurios skatino dalykų žinias pritaikyti praktiškai. Atkreipė dėmesį į sustiprėjusią mokinių motyvaciją mokytis matematikos, skatino mokytojus organizuoti išmaniąsias dienas ir kitų klasių mokiniams.