Aptarta mokinių individuali pažanga

Atnaujinta: Pirmadienis, 31 liepos 2017
Paririnkite šrifto dydį:

Prie diskusijų stalo susirinkę progimnazijos 3–8 klasių auklėtojai, tose klasėse dėstantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir vadovai aptarė mokinių mokymosi sėkmingumą siekiant jiems įmanomos individualios pažangos ugdymo procese.

Diskutavo, kokią pridėtinę vertę turi sukurta kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėsena, fiksavimo būdų naudingumas ir tikslingumas, kaip kinta jo mokymosi pasiekimai, ką reikia patobulinti. Mokytojai, klasės auklėtojas, pagalbos mokiniui specialistai dalijosi savo darbo patirtimi, kaip kinta ugdymo turinys nuolat ir sistemingai stebint kiekvieno mokinio individualią pažangą ir išugdytus jo gebėjimus. Svarstyta, kaip savalaikė mokymosi pagalba, efektyvi komunikacija tarpusavyje, individualūs pokalbiai su kiekvienu mokiniu, jo tėvais kelia mokymosi motyvaciją, stiprina savivertę, didina atsakomybę už savo mokymąsi, kaip mokiniai suvokia savo veiklos rezultatus, kokias mokymosi nesėkmes jie patiria, kokiais būdais sprendžia iškilusias problemas, kaip jie planuoja savo tolimesnį mokymąsi, kaip sistemingas išmokimo stebėjimas lemia progimnazijos pažangą.