Mokinių parlamento ir bendruomenės susirinkimas

Atnaujinta: Antradienis, 16 gegužės 2017
Paririnkite šrifto dydį:

Kovo 30 dieną mokinių parlamento iniciatyva Simono Daukanto progimnazijoje įvyko mokyklos metodinės tarybos ir mokinių parlamento susirinkimas.

Susirinkimas inicijuotas dėl LMS paskelbto iššūkio „Emocija+“, kurio metu mokyklos bendruomenė ir mokyklos parlamentas sprendžia iškilusius klausimus ir problemas prie arbatos puodelio. Susirinkime dalyvavo mokytojai, direktorė Sigita Jonaitienė bei mokyklos psichologė. Buvo svarstoma, ko mokyklos bendruomenė tikisi iš mokyklos parlamento ir ko mokinių parlamentas tikisi iš mokyklos bendruomenės. Kokių veiklų ar funkcijų pasigenda?
Mokytojai ir mokiniai, dirbdami grupėse, aiškinosi, ko jie pasigenda progimnazijos veikloje. Progimnazijos metodinės tarybos nariai pasiūlė mokyklos parlamentui savarankiškai suplanuoti ir įgyvendinti vieną netradicinę veiklą kartu su pradinio ugdymo klasėmis. Mokiniams patiko ši idėja, todėl greitu metu iki gegužės mėnesio bus stengiamasi įvykdyti bent vieną iš aptartų veiklų.
Tikimės, kad visa mokyklos bendruomenė palaikys mūsų sumanymus ir idėjas taip pat geranoriškai ir šiltai kaip susirinkime dalyvavę mokytojai bei administracija.
Parlamento pirmininkė – Karolina Paulauskaitė