Socialinis pedagogas

Atnaujinta: Sekmadienis, 11 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:
 • Socialinis pedagogas progimnazijoje:
  • įvertina vaikų ir mokinių socialines problemas bei poreikius ir atstovauja vaikų ir mokinių interesams,
  • padeda vaikams ir mokiniams įgyvendinti jų teisę į ugdymą, mokslą, užtikrina jų saugumą progimnazijoje,
  • tarpininkauja šalinant priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali lankyti progimnazijos ar vengia tai daryti,
  • padeda vaikams ir mokiniams adaptuotis grupės, klasės bei progimnazijos bendruomenėje,
  • bendradarbiauja su vaikų ir mokinių tėvais gerinant ugdymo bei mokymo kokybę, progimnazijos lankymą bei drausmę,
  • teikia vaikams ir mokiniams socialinę pedagoginę pagalbą,
  • bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis bei konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus) bei mokytojus,
  • tiria vaikų ir mokinių poreikius ir tarpininkauja materialinei paramai gauti,
  • konsultuoja socialiai remtinų šeimų vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus) ruošiant dokumentus nemokamam maitinimui gauti,
  • teikia socialinę pagalbą sunkumus išgyvenantiems vaikams ir mokiniams, jų šeimoms,
  • bendradarbiauja su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariatu, organizuoja teisinį švietimą bei nusikalstamumo prevenciją progimnazijoje,
  • formuoja mokinių neigiamą nuostatą narkotinių ir psichotropinių medžiagų, energetinių gėrimų, alkoholio ir tabako vartojimui,
  • formuoja vaikų ir mokinių socialinius įgūdžius.