Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Atnaujinta: Sekmadienis, 11 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

Paslaugos aprašymas:

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, priešmokyklinio ugdymo vaikams ir mokiniams, jų tėvams (globėjams).
 • Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleidžia šią informaciją progimnazijos bendruomenei.
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant progimnaijos sveikatingumo projektus.
 • Padeda vaikams ir mokiniams ugdytis fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Prižiūri vaikų ir mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą. Progimnazijos direktoriaus pavedimu kontroliuoja vaikų ir mokinių maitinimo paslaugas.
 • Vertina progimnazijos aplinkos ir sąlygų atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, dalyvauja nustatant prioritetinius progimnazijos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.
 • Teikia (raštu) progimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją progimnazijoje.
 • Remdamasis mokinių sveikatos pažymėjimais padeda kūno kultūros mokytojui sukomplektuoti fizinio ugdymo grupes, informuoja progimnazijos bendruomenę dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrina informaciją ir ne rečiau kaip kartą per metus pateikia progimnazijos bendruomenei bei teisės aktų nustatyta tvarka kitoms institucijoms.
 • Informuoja klasių auklėtojus, dalykų mokytojus apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų pateiktas rekomendacijas dėl priešmokyklinio ugdymo vaikų ir mokinių sveikatos ir prižiūri, kad šios rekomendacijos būtų įgyvendinamos.
 • Nustato lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, energetinių gėrimų, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimą.
 • Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijoje sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
 • Teikia pagalbą organizuojant vaikų ir mokinių imunoprofilaktiką.
 • Pagal savo kompetenciją suteikia neatidėliotiną pirmąją pagalbą.
 • Prižiūri progimnaijoje vykstančius sporto renginius.
 • Kaupia metodinę ir informacinę medžiagą vaikų ir mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, analizuoja, teikia ją mokytojams, vaikams ir mokiniams, jų tėvams (globėjams).
 • Vykdo kitas funkcijas, nustatytas kitais teisės aktais.
 • Įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą, skubiai informuoja teritorinę visuomenės sveikatos priežiūros įstaigą.
 • Įtarus vaiko ir mokinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, praneša apie tai progimnazijos direktoriui ir atitinkamoms institucijoms.
 • Dalyvauja progimnazijos savivaldos institucijų veikloje.

Aprašymas interesantui: informacija teikiama tel. 8 626 03 480 arba e. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.