Specialusis pedagogas

Atnaujinta: Šeštadienis, 15 gruodžio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą progimnazijos vaikams, mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.

Specialiosios pedagoginės pagalbos uždaviniai:

 • Nustatyti vaikų, mokinių specialiuosius ugdymo (-si) poreikius bei juos tenkinti.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą ugdyti vaikus, mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Didinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų, mokinių ugdymosi veiksmingumą.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams, mokiniams.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • atlieka pradinį pedagoginį vaiko, mokinio žinių, mokėjimų ir įgūdžių įvertinimą;
 • parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą;
 • organizuoja individualias, pogrupines, grupines specialiąsias pratybas, kurių metu specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, mokiniams padeda įsisavinti ugdymosi turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno vaiko, mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • konsultuoja mokytojus, integruojančius pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias ugdymo programas į ilgalaikius dalyko mokymo planus.
 • konsultuoja mokytojus, kaip dirbti pagal mokomųjų dalykų pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias ugdymo programas.
 • teikia individualias konsultacijas vaikų, mokinių tėvams (globėjams);
 • dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • bendradarbiauja su kitais progimnazijos specialistais, Kretingos r. pedagoginės psichologinės pagalbos skyriumi;
 • kaupia duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, mokinius ugdymo įstaigoje, rengia savo veiklos ataskaitas;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Vyresnioji specialioji pedagogė Vita Kietelytė

Darbo laikas:
PIRMADIENIS      8.00 val. – 15.45 val.
ANTRADIENIS      8.00 val. – 14.00 val.
KETVIRTADIENIS 8.00 val. – 15. 45 val.
PENKTADIENIS    9.50 val.- 12.50 val.

Kabineto Nr. 54, elektroninis paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.