Pradinis ugdymas

Atnaujinta: Antradienis, 27 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

Paslaugos aprašymas:

pradinis ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programą. Ji įgyvendinama vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, progimnazijos ugdymo planu.

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas  suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

Priėmimas. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradeda ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais sueina septyneri. Išimtinais atvejais į pirmąją klasę vaiką galima leisti vieneriais metais anksčiau, jeigu jis yra brandus ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankė nuo 5 metų.  

1 klasės mokinys, kurio pasiekimai yra aukštesni nei numatyta bendrosiose programose, gali būti perkeliamas į antrą klasę, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi tvarkoje numatytomis nuostatomis.

Tėvai (globėjai) su progimnazija sudaro mokymosi sutartį, kurioje aptariamos pradinio ugdymo teikimo sąlygos.  

Pradinio ugdymo klasėse vyksta ankstyvasis užsienio (anglų) kalbos mokymas.


Aprašymas interesantui:

informacija teikiama tel. 8 626 03 480 arba e. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.