Metodinė diena „Metodų mugė"

Atnaujinta: Pirmadienis, 31 liepos 2017
Paririnkite šrifto dydį:

Gruodžio 29 d. progimnazijoje organizuota metodinė diena „Metodų mugė“, kurį vedė progimnazijos direktorė Sigita Jonaitienė.  

Mokinių Žiemos atostogų metu susirinkę pedagogai dalinosi savo patirtimi vykdant veiklas ir taikant inovatyvius, aktyviuosius mokymo ir mokymosi metodus, direktorė supažindino su veiksmingiausiais ugdymo procese taikomais metodais, mokytojai skaitė pranešimus: pradinių klasių mokytoja metodininkė Alma Bružienė – „Aktyvieji mokymo(si) metodai pradiniame ugdyme“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Judita Leščiauskienė – „Geriausi mokymo metodai. Projektai skirti progimnazijos jubiliejui“. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Sigita Dirmeitienė pristatė sukurtas metodines priemones, taip pat metodinių darbų parodoje pateikti ir kiti mokytojų parengti metodiniai darbai. Vaizdžiai pateikta ir detaliai išanalizuota anketinė apklausa apie lyderystę progimnazijoje „Mokyklos lyderiai ir pasekėjai“, ją pristatė matematikos mokytoja metodininkė Nijolė Andriuškytė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Garjonienė pravedė nuotaikingą, kūrybiškumo ir komandinio darbo patirties reikalaujantį praktinį užsiėmimą „Atvejo analizės metodo praktinis pritaikymas atsidūrus ties metų sandūra“.