Komisijos, darbo grupės

Atnaujinta: Antradienis, 29 sausio 2019
DARBO GRUPĖ PROGIMNAZIJOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANUI PAKOREGUOTI: 

Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
Nariai:

 • Nijolė Andriuškytė – metodinės tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė; 
 • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Sigita Jonaitienė – direktorė;
 • Inga Jonauskienė - pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Sandra Katkuvienė  anglų kalbos vyresnioji mokytoja
PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA:

Sigita Jonaitienė direktorė, pirmininkė; 

Nariai:

 • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė;
 • Inga Jonauskienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Astra Lasienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Regina Norvaišienė – istorijos mokytoja metodininkė
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO (VKĮ) GRUPĖ:

Eglė Žvirzdinienė – pradinio ugdymo mokytoja, pirmininkė.
Nariai:

 • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė;
 • Genovaitė Macienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 • Regina Norvaišienė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Aldona Riepšienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas
PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
Nariai:

 • Julija Akimenkova – psichologė, pirmininko pavaduotoja;
 • Diana Anužienė – socialinė pedagogė;
 • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 
 • Silvija Geležinienė – socialinė pedagogė;
 • Veronika Kerinienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Vita Kietelytė – specialioji vyresnioji pedagogė;
 • Aristida Kižienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Justas Valaitis  – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas;
 • Asta Žiulpienė – vyresnioji logopedė
PARAMOS GAVIMO – PERDAVIMO IR ĮVERTINIMO KOMISIJA:

Laimutė Narvilienė –  ūkio dalies vedėja, pirmininkė.
Nariai:

 • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 • Algimantas Sakalauskas – darbininkas
ATSARGŲ NURAŠYMO KOMISIJA:
 • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
 • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Violeta Maskoliūnienė – vyriausioji buhalterė
ATSARGŲ INVENTORIZACIJOS ATLIKIMO KOMISIJA:

Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė.
Nariai:

 • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
 • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas
MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NURAŠYMO KOMISIJA:

Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pirmininkė.
Nariai:

  • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  • Algimantas Sakalauskas – darbininkas     
  •                                                                                                                                                                  PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO IR MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO KOMISIJA:   

Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė, pirmininkė.

Nariai:

  • Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė;
  • Audrutė Kryžienė – raštinės vedėja
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA: 

Laimutė Narvilienė - ūkio dalies vedėja, pirmininkė.

Nariai:

 • Diana Anužienė, socialinė pedagogė;
 • Laima Drungilienė, bibliotekos vedėja;
 • Vida Garjonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rita Račienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

PROGIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA:

Inga Jonauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė.
Nariai:

 • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė, pirmininko pavaduotoja;
 • Daiva Beivydienė - muzikos mokytoja metodininkė;
 • Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyrenioji mokytoja, sekretorė;
 • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ
 • Rita Račienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aldona Riepšienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Laimutė Narvilienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Veronika Kerinienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Renata Bačiulienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Radvilė Anužytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Beniušienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Violeta Milašienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Marija Narkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sigita Sokaitė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Sonata Drakšienė – meninio ugdymo vyresnioji mokytoja

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

 • Inga Jonauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pirmininkė;
 • Alma Bružienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Stasė Černeckienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Astra Lasienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Eglė Liebutė – pradinio ugdymo mokytoja;
 • Rasa Marciulevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Justas Valaitis – pradinio ugdymo vyresnysis mokytojas;
 • Jolanta Vainušienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Eglė Žvirzdinienė – pradinio ugdymo mokytoja;
 • Diana Anužienė – socialinė pedagogė;
 • Vita Kietelytė – vyresnioji specialioji pedagogė;
 • Asta Žiulpienė – vyresnioji logopedė
REALINIO-GAMTAMOKSLINIO IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:
 • Nijolė Andriuškytė – matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, pirmininkė;
 • Aurelija Bėrantaitė – chemijos mokytoja;
 • Esmiralda Butrimaitė – geografijos vyresnioji mokytoja;
 • Sigita Jonaitienė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Irena Sendrauskienė – gamtos ir žmogaus, biologijos vyresnioji mokytoja;
 • Edita Miežetienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 • Regina Norvaišienė – istorijos mokytoja metodininkė; 
 • Pranas Paulikas–  fizikos vyresnysis mokytojas;
HUMANITARINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:
 • Asta Bukauskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, pirmininkė.
 • Sigita Dirmeitienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Regina Katkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Sandra Katkuvienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
 • Vida Garjonienė – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Genovaitė Macienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė
ESTETINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

Daiva Beivydienė – muzikos mokytoja metodininkė, pirmininkė;

 • Vida Garjonienė – žmogaus saugos mokytoja metodininkė;
 • Ieva Litvaitytė – technologijų mokytoja metodininkė;
 • Irena Grabienė – dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė;
 • Raimonda Grikšienė – šokio mokytoja metodininkė;
 • Juozas Lingys  technologijų mokytojas metodininkas;
 • Vaclova Pukelienė – kūno kultūros vyresnioji mokytoja;
 • Živilė Sabaliauskaitė – dailės mokytoja metodininkė;
 • Albinas Šiaudvytis – dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas
KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ:

Sandra Katkuvienė, 5a klasės auklėtoja, pirmininkė;

 • Julija Akimenkova, psichologė;
 • Nijolė Andriuškytė, 8 klasės auklėtoja;
 • Daiva Beivydienė, 7 klasės auklėtoja;
 • Sigita Dirmeitienė, 6a klasės auklėtoja;
 • Silvija Geležinienė, 6b klasės auklėtoja, socialinė pedagogė;
 • Regina Katkuvienė, 5b klasės auklėtoja
 PROGIMNAZIJOS TARYBA:

Lina Kaliniauskienė – mokinio mama, pirmininkė.

Nariai:

 • Dangira Cibulskienė – vaiko mama;
 • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Gintautas Damašius – mokinės tėvas;
 • Justas Kaliniauskas – 6a klasės mokinys;
 • Lina Kaliniauskienė – mokinio mama;
 • Monika Kaupaitė – 7 klasės mokinė;
 • Astra Lasienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Marius Matulaitis – mokinio tėvas;
 • Jolanta Vainušienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Karolina Miežetytė – 8 klasės mokinė;
 • Filomena Stonkutė – 5a klasės mokinė;
 • Vita Urbonienė – mokinio mama