Tėvai irgi kuria saugią progimnaziją

Atnaujinta: Sekmadienis, 11 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

Kad ir kokį vaidmenį atliktų Jūsų vaikas – skriaudėjo, nukentėjusiojo ar stebėtojo – svarbiausia, kad spręsdami patyčių problemą tinkamai informuotumėte apie tai progimnazijos darbuotojus. Galima kreiptis į tam tikrą mokytoją, jei patyčios vyksta būtent to mokytojo klasėje, pvz., į kūno kultūros mokytoją, jei tai vyksta sporto salėje ar persirengimo kambariuose. Galima kreiptis į progimnazijos direktorių, jei patyčios vyksta drabužinėje, koridoriuose, popamokinių užsiėmimų metu, pakeliui į ar iš progimnazijlos arba jei ši problema nesiliauja klasėje. Galima kreiptis į aukštesnio lygio valdžios institucijas, prižiūrinčias mokyklas, pvz., švietimo skyrius, jei progimnazijos darbuotojai nereaguoja į patyčias tarp vaikų.

 • Aptarkite su savo vaiku progimnazijos vidaus darbo tvarką ir mokinių elgesio taisykles joje. Parodykite, kad gerbiate taisykles, ir padėkite vaikui suprasti, kodėl jos yra būtent tokios.
 • Įtraukite savo vaiką į tinkamo elgesio namie taisyklių kūrimą.
 • Kalbėkite su savo vaiku apie prievartą, agresiją, kurią jis mato per televiziją, vaizdo žaidimuose, progimnazijoje ir pan.
 • Padėkite savo vaikui suvokti agresyvaus elgesio padarinius, žalą.
 • Mokykite savo vaiką spręsti problemas ne smurtu.
 • Padėkite savo vaikui rasti būdų, kaip išreikšti pyktį nežeidžiant kitų žmonių nei žodiškai, nei fiziškai.
 • Atkreipkite dėmesį į bet kokį savo vaiko elgesį, keliantį nerimą.
 • Būkite atviri bendrauti su savo vaiku.
 • Išklausykite savo vaiką, jei jis dalijasi savo rūpesčiais.
 • Būkite įsitraukę į savo vaiko progimnazijlos gyvenimą, bendraukite su jo mokytojais, lankykitės tėvų visuotiniuose ir klasių susirinkimuose.
 • Įsitraukite į įvairią veiklą progimnazijoje, kurios dėka bus sprendžiama smurto, patyčių problema.