Programa

Atnaujinta: Sekmadienis, 11 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE...
„Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę". D.S.Džordanas

 • Ugdymo karjerai tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamasšvietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.
 • Uždaviniai:
  • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
  • Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
  • Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).
  • Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur galima rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.
  • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
  • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  • Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
  • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
 • Pagrindiniai dokumentai:
  • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314).
  • Ugdymo karjerai programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72).
 • Ugdymo karjerai programa
  • Padeda mokiniams:
   • Pažinti karjerai svarbias charakterio savybes.
   • Rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją.
   • Priimti tinkamus karjeros sprendimus.
   • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas.
  • Mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams):
   • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
   • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).
  • Klasių auklėtojams:
   • Siūlo klasės valandėlių temas.
   • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
   • Organizuoja įvairias karjeros pamokas ugdytiniams.
   • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
   • Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.
   • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).
 • Už ugdymo karjerai vykdymą ir koordinavimą mokykloje atsakingi asmenys:
  • Vida Garjonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
  • Sandra Katkuvienė – ugdymo karjerai koordinatorė:
   • Ugdymo karjerai klausimais mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) bei mokytojus konsultuoja mokyklos ugdymo karjerai koordinatorė Sandra Katkuvienė (52 kabinetas). Dėl konsultacijų Jums patogiu laiku galima tartis individualiai
    (elektroninio pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)