Mokymas namuose

Atnaujinta: Antradienis, 27 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

Mokinių mokymas namuose vykdomas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, kuris nustato vaikų, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar namie skyrimą ir organizavimą pagal pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo individualizuotą programą, pagrindinio ugdymo programos I dalį, pagrindinio ugdymo I dalies individualizuotą programą (žiūrėti čia). 

Mokiniai namuose gali būti mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) ar (ir) nuotoliniu mokymo organizavimo būdu (grupine ar paviene mokymosi forma).
Mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis ugdymo programomis, bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795.

Dėl mokymo namuose kreipkitės į progimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui V. Garjonienę (el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) ir pateikite prašymą progimnazijos direktoriui.