Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Atnaujinta: Antradienis, 27 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

14 bei 5–8 klasių mokiniai vertinami pagal parengtas Kretingos Simono Daukanto progimnazijos 14 bei 5–8 mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei jų tėvų informavimo tvarkas ir dalykų metodikas.

Šios tvarkos paviešintos progimnazijos interneto svetainės https://www.daukantomokykla.lt intranete.