Lankomumas

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 08 sausio 2015
Paririnkite šrifto dydį:

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) paskirtis – kaupti, saugoti ir teikti informaciją apie nesimokančius ir bendrojo lavinimo mokyklos nelankančius mokinius, nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis.

NEMIS steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1081 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 4 d. nutarimo Nr. 889 „Dėl mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 metų apskaitos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai 

NEMIS sukurta vykdant valstybės projektą „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Naudotis NEMIS gali tik registruoti vartotojai.

NEMIS administruoja Švietimo informacinių technologijų centras