15 ugdymo proceso dienų

Atnaujinta: Antradienis, 27 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

Progimnazija priėmė sprendimą dėl 10 ugdymo dienų organizavimo 2018–2019 mokslo metais, Kretingos r. savivaldybės administracijos švietimo skyrius, įvertinęs Progimnazijos siūlymus, priėmė sprendimą dėl 5 ugdymo dienų organizavimo 2018–2019 mokslo metais – ugdymo dienų organizavimo laikas: 

1. 1–4 klasėms: 
 
Mokslo metų pradžios šventė, 2018-09-03 
Sveikatinimo diena, 2018-09-28
ugdymo diena ,,Myliu ir esu atsakingas", 2018-10-04
Daukantiečio diena, 2018-10-26 
Skaitymo diena ,,Kas skaito, tas auga“, 2018-11-30 
Pilietiškumo ugdymo diena ,,Atmintis gyva, nes liudija...", 2019-01-11
Raštingumo ugdymo diena, 2019-01-29
Matematinio raštingumo ugdymo diena ,,Matematika kitaip", 2019-01-30
Lietuvos Valstybės atkūrimo diena, 2019-02-15
Kūrybinės integhruotos veiklos, skirtos tarptautinei motinos Žemės dienai paminėti, 2019-03-20 
Žemės diena, 2019-04-19
Ugdymo diena ,,Pažink Kretingą", 2019-05-16
Ugdymo diena ,,Saugi vasara", 2019-05-21
Teminis mokymas, 2019-06-03
Ugdymo karjerai diena, 2019-06-04 
 
2. 5–8 klasėms: 
 
Mokslo metų pradžios šventė, 2087-09-03
Integruotas ugdymas ,,Aš Europietis", 2018-09-26
Daukantiečio diena, 2018-10-26 
Pilietiškumo ugdymo diena ,,Atmintis gyva, nes liudija...", 2019-01-11, 
Lietuvos Valstybės atkūrimo diena, 2019-02-15
Matematinio raštingumo diena ,,Matematinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymas", 2019-03-29                                                 
Žemės diena, skirta tarptautinei motinos Žemės dienai paminėti, 2019-04-18
Teminis mokymas ,,pamokos kitaip", 2019-06-10
Socialinių įgūdžių ugdymo diena ,,Jaučiu. Suprantu. Padedu", 2019-06-11
Atradimų ir tyrinėjimų diena ,,Pamatyk ir ištirk", 2019-06-13
Projektinių darbų pristatymas, 2019-06-12
Tautinės savimonės ugdymo diena, 2019-06-14
Ugdymo karjerai diena, 2019-06-17
Skaitymo įgūdžių lavinimo diena, 2019-06-18
Meninės raiškos ugdymo diena, 2019-06-19