Trimestrų trukmė

Atnaujinta: Antradienis, 12 vasario 2019
Paririnkite šrifto dydį:
  • 1–8 klasių I trimestras: prasideda 2018-09-01, baigiasi 2018-11-30
  • 1-8 klasių II trimestras: prasideda 2018-12-01, baigiasi 2019-03-08
  • 1–4 klasių III trimestras: prasideda 2019-03-09, baigiasi 2019-06-07
  • 5–8 klasių III trimestras: prasideda 2019-03-09, baigiasi 2019-06-21
  • SIGNALINIAI TRIMESTRAI: signalinius I, II ir III trimestrų įvertinimus (aritmetinį pažymių vidurkį) klasių auklėtojai išveda ir informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), bendradarbiauja su dalykų mokytojais, kurie sudaro galimybę pasiekti teigiamos, jiems įmanomos asmeninės pažangos:
  • I trimestro signalinį įvertinimą – per lapkričio mėnesio pirmą savaitę;
  • II trimestro signalinį įvertinimą – per vasario mėnesio pirmą savaitę;
  • III trimestro signalinį įvertinimą – per gegužės mėnesio pirmą savaitę.