Veiklos kokybės įsivertinimas

Atnaujinta: Penktadienis, 09 lapkričio 2018
Paririnkite šrifto dydį:

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas (VKĮ)  naudojamasi metodų rinkiniais bei esama medžiaga progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimui ir jos tobulinimui tiesioginėje internetinėje sistemoje IQES online Lietuva:

  1. Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės rodiklių vertinimo lygių skalė.
  2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016-03-29 D. ĮSAKYMAS NR. 2V-267 ,,DĖL MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO":

    Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo

    Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

    Priedas Nr. 1. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara (Nauji rodikliai)

    Priedas Nr. 2. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema