Skuodo rajono pedagogų vizitas

Atnaujinta: Sekmadienis, 09 birželio 2019
Paririnkite šrifto dydį:

Progimnazijoje lankėsi Skuodo rajono pedagogų metodinių būrelių pirmininkai, lydimi Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro metodininkės Vitos Zaborienės.

Edukacinės išvykos – metodinės dienos metu pasidalinta metodinės veiklos patirtimi, tėvų į(si)traukimo į ugdymo procesą sėkmingumu, išklausyti progimnazijos direktorės Sigitos Jonaitienės ir jos pavaduotojos ugdymui Vidos Garjonienės pranešimai apie metodinę veiklą, integruotą ugdymą, dalijosi patirtimi apie veiksmingą komandinį darbą, susitarimų galią tarp bendruomenės narių, naujai kilusių idėjų įgyvendinimo galimybes siekiant vaikų ir mokinių gerovės bei palankaus visų bendruomenės narių mikroklimato.
Svečiai iš Skuodo rajono apžiūrėjo progimnaziją, klases ir kitas edukacines aplinkas.